Ungdomsgruppen återuppstår!

Ungdomsgruppen, som simmar för det är skönt och roligt, för ungdomar mellan 13 och 19 år återuppstår.

Det var med vemod som vi i slutet av augusti konstaterade att det var för få ungdomar som var intresserade att simma för motionens skull för att vi skulle kunna få igång en simverksamhet för tonåringar. Men nu efter några veckor ser det ut som om det ändå blir en grupp av det, vilket är glädjande.

Chris Marins kommer att dra gruppen som håller till i Ålands Idrottscenter tisdagar och torsdagar kl 17:30-18:30. Intresserade uppmanas att kontakta henne på chris@aland.net eller ordförande Kjell Hansen på kjell@kejpa.com.