Simstatistik 2018

Rekordsammanställning

Antalet rekordnoteringar minskar rejält jämfört med förra året och totala antalet är det fjärde sämsta sen 2000. Till stor del beroende på att Olivia Weuro lämnat föreningen, men också beroende på skador och ofördelaktiga åldrar för en del av föreningens toppsimmare i respektive ålder.

Den tidigare dominansen av damer är bruten och herrarna står för dubbelt så många noteringar som damerna, man får gå tillbaka till 2006 för att herrnoteringarna ska vara i majoritet.

Rekordsammanställning.pdf

Statistik

FINA-poäng är ett sätt att jämföra resultat mellan olika grenar och under olika år i förhållande till världsrekorden.
Det finns tre olika uppställningar,

  1. De 20 bästa resultaten (ett per person), som visar nivån på de bästa simmarna
  2. De 100 bästa resultaten totalt, som visar bredden på toppen
  3. Alla resultat över 300 poäng som visar bredden på föreningen som helhet

20-bästa resultaten

Högsta noteringen för året (644) ligger i nivå med vad som uppnåtts sen 2010, även om det är aningen lägre än de två senaste åren. Plats 20 däremot har en sjunkande trend sen 2009 och även medelvärdet av de 20 bästa resultaten har sjunkit sen 2009.

Frisim är som vanligt dominerande om än mindre än tidigare, vilket är bra. En annan bra utveckling är att det är nästan lika många av resultaten som är uppnådda i 50m bassäng som i 25m bassäng.

100-bästa resultaten

I år är det hela 10 simmare som har resultat som är bland de 100 bästa resultaten, vilket är bästa sen 2009. Dessutom är könsfördelningen helt jämn, 5 damer och 5 herrar. Även fördelningen mellan 25m och 50m bassäng är helt jämn vilket är bra.

Däremot är antalet resultat för könen större än förra året och väldigt sned, 87 av resultaten är gjorda av damer och endast 13 är gjorda av herrar. Dominansen av frisim är fortfarande stor, dryg 40% av resultaten är uppnådda på frisimsdistanser, men fjärilsim och bröstsim är på frammarsch. Kortare distanser 50/100m är fortfarande i stor dominans, men fördelningen är bättre än för de 20-bästa resultaten.

300+ FINA poäng

Nivån 300 är en lagom nivå att jämföra från år till år och visar på bredden. I år är det 24 simmare som når den gränsen, ungefär i nivå med snittet på 2000-talet. Det som är glädjande är att det är 13 som når nivån 300 poäng vilket är tredje högsta under 2000-talet, endast 2012 och 2013 var bättre och det är en ökning för tredje året i rad. En annan positiv trend är att det är allt fler yngre som når 300 poäng och nästan lika många som är under 15 som är mellan 16 och 20 når 300 poäng. Tyvärr är det få Masters-resultat i alla kategorierna. Även i denna kategorin är fördelningen mellan lång och kort bassäng jämn vilket är bra.

Det som däremot är oroväckande är att det är så få som når högre, 6 simmare når 400-499 poäng och det är bland de lägsta på 2000-talet, 4 når 500-599 och endast 1 simmare är över 600 poäng.

ÅländskSimstatistik.pdf

Sammanfattning

Det är positivt att antalet simmare som når 300+ FINA poäng är högt och att åldern på de som når gränsen sjunker men övriga siffror är lite oroväckande.