Simstatistik 2019

Rekordsammanställning

Antalet rekordnoteringar är de samma som förra året, och bland de lägsta under 2000-talet. Antalet skulle varit betydligt lägre om inte det satts ovanligt många Masters-rekord under året, till stor del beror antalet Mastersrekord på att föreningen anordnade Masters-FM vilket alltid innebär att det blir ovanligt många Mastersrekord.


Rekordsammanställning 2019

Statistik

FINA-poäng är ett sätt att jämföra resultat mellan olika grenar och under olika år i förhållande till världsrekorden.
Det finns tre olika uppställningar,

  1. De 20 bästa resultaten (ett per person), som visar nivån på de bästa simmarna
  2. De 100 bästa resultaten totalt, som visar bredden på toppen
  3. Alla resultat över 300 poäng som visar bredden på föreningen som helhet

20-bästa resultaten

Högsta noteringen för året (576) är den lägsta noteringen någonsin och man kan ana en trend mot att högsta noteringen sjunker även om den tillfälligt gick upp lite 2016 och 2017. Plats 20 däremot har en sjunkande trend sen 2009 och även medelvärdet av de 20 bästa resultaten har sjunkit sen 2009.

Frisim är som vanligt dominerande om än mindre än tidigare, vilket är bra. Det är däremot inte så bra att dominansen bland 50m-distanserna är så stor, 16 av 20 resultat är på sprint-distansen, det är en delad andra plats. Det är bara år 2000 som hade större dominans på den kortaste distansen med 17 noteringar.

100-bästa resultaten

I år är det 7 simmare som tillsammans uppnått de 100 bästa resultaten, en minskning från förra året och en återgång till den sämsta kvartilen. Förra årets jämna fördelning mellan 50 och 25m bassäng är bruten och den sedvanliga 80/20 fördelningen är tillbaka.

Dominansen av 50m-distanser som är stor bland de 20 bästa simmarna är inte lika stor bland de 100 bästa resultaten och extra glädjande är att de längre distanserna (400+) i år är mer representerade än någonsin tidigare.

Skillnaden i antal resultat mellan könen är fortfarande stor (73/27) även om den minskat sen året före.

300+ FINA poäng

Nivån 300 är en lagom nivå att jämföra från år till år och visar på bredden. I år är det 26 simmare som når den gränsen, ungefär i nivå med snittet på 2000-talet. Även i år är det glädjande är att det är 13 som når nivån 300 poäng vilket är tredje högsta under 2000-talet, endast 2012 och 2013 var bättre. En annan positiv trend är att det är allt fler yngre som når 300 poäng och nästan lika många som är under 15 som är mellan 16 och 20 når 300 poäng. Tyvärr är det få Masters-resultat i alla kategorierna.

Det som däremot är oroväckande är att det är så få som når högre, 5 når 500-599 och ingen simmare är över 600 poäng, första gången någonsin!

Simstatistik 2019

Sammanfattning

Det är positivt att antalet simmare som når 300+ FINA poäng är högt och att åldern på de som når gränsen sjunker men övriga siffror är oroväckande särskilt med tanke på att det är en sjunkande trend med få avbrott ända sen 2012.